حتی یک تلنـــگر هم ...

 

برای بارانی ترین لحظه هایی که این روزها بر دلم می گذرد ،


حتی بهانه ای هم ندارم ...


بهانه ای که بگویم آنقدر دلم تنگ است ...


که جمله هایم مرتب قفل می کنند ...


جا می مانند از احساسم ...


دلم می رود و تنگی اش را می کوبد ، ...!


به دیواره های پر التهاب نفس هایم وفریاد می کشد ...


فریاد می کشد ...


حتی یک تلنـــگر هم ، ...


برای شکستن این همه آینه ی سرد در اطرافم ، ...


کافی ست ...

/ 2 نظر / 59 بازدید
شیما

حرفهایـــ دلمـــ را هیچکســـ نخواهد فهمید جـــز مورچهــ ها " آنـــ روزیـــ کهــ زیر خاکـــ گلویمــ را بهــ تاراجــ میـ برند "