دیوونن

deborah.mihanblog.com

 

همه ی عاشق های دنیا بعضی مواقع دیوونن.

یعنی اگه نبودن عشقی شکل نمی گرفت ورویایی

به حقیقت نمی پیوست وبه ثمر نمی نشست .

و زندگی به راستی که زیباست...

 

 

 

/ 18 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر تنها

سلام دوست خوبم ممنون که بهم سر زدی بازم پیشم بیا خوشحال می شم [گل]

سرو ناز شیراز

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت ، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد ، تعنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت . [گل]

سرو ناز شیراز

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت ، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد ، تعنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت . [گل]

آفتاب

رسم وفا را به من اموخت آن وفا داری که هر دم زمن و خانه من یاد کند مرسی از اینک سر زدی عزیزم[ماچ]

آفتاب

...........@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@

خط رنگی

شبت بخیر مهربان بله زندگی همیشه زیباست با تمام داشته ها و نداشته هایش

خط رنگی

شبت بخیر مهربان بله زندگی همیشه زیباست با تمام داشته ها و نداشته هایش

فائزه

میان تاریکی تو را صدا کردم سکوت بود و نسیم که پرده را می برد . در آسمان ملول ستاره ای می سوخت ستاره ای می رفت ستاره ای میمرد !